Spokojne i pogodne bycie sobą

ANETA ANTKIEWICZ

PL / ENG

Czym jest Zen Coaching

Zen Coaching, to rodzaj medytacyjnego i empatycznego bycia ze sobą i innymi ludźmi. Długoterminowa praktyka Zen Coachingu prowadzi do głębokiej zmiany osobistej polegającej na większej bliskości, lekkości i zaufaniu.
Doraźnie, proces Zen Coachingowy pozwala w bieżących wyzwaniach życiowych uzyskać inną perspektywę i wyłonić zupełnie nowe rozwiązanie i pomysły na działanie, niedostępne w tradycyjnym procesie.
Twórcą Zen Coachingu jest Kåre Landfald z Norwegii.

Proces Zen Coachingowy obejmuje całą przestrzeń obecności, bo włącza do doświadczania nie tylko myśli, ale też uczucia, doznania w ciele oraz potrzeby i tęsknoty serca.

Tęsknoty serca za jakościami bycia (esencji) zajmują szczególne miejsce w Zen Coachingu. Połączenie z jakościami bycia daje nam poczucie spełnienia i bycia sobą, a kiedy nie ma z nimi kontaktu – czujemy się nieszczęśliwi, oddzieleni od siebie.

Jakości esencji oznaczone są na blogu kolorami :
zaufanie, osadzenie, spokojna pewność siebie.
radość, zabawa, niewinność, spontaniczność, ciekawość.
energia, namiętność, dynamiczna siła, soczystość życia, seksualność.
miłość, akceptacja, delikatność, czułość, przyzwolenie, ciepło, współczucie.
moc, spokój, ostateczność, prawda, głębia, cisza.

czytaj mniej

Jak działa Zen Coaching

Kiedy Klient przedstawia na sesji swoją sprawę, to coach nie kieruje uwagi na jej analizowanie lub wyjaśnianie, ale na to, co się wówczas pojawia: uczucia, myśli, wyobrażenia, a przede wszystkim odczucia w ciele. Dzieje się to w klimacie łagodności i przyzwolenia na wszystko, co się może pokazać – w Zen Coachingu chodzi przede wszystkim o to, co jest prawdziwe w danej chwili.
W ciele można odczuwać napięcie, ściskanie, przepływ ciepła, mrowienie, cokolwiek. Może to przyjąć formę obrazu, koloru, dźwięku, smaku. W takiej chwili Klient może w pełni wsłuchać się w sygnały z ciała, dać im przestrzeń i nawiązać z nimi swoistą „rozmowę” . Coach podąża za procesem życiowym Klienta, uważnie słucha i zadaje pytania. Tak długo, jak Klient jest świadomy tego, co się dzieje w nim teraz, pozostaje w prawdziwym kontakcie ze sobą. Jeżeli spróbuje nazwać i poczuć tęsknotę, jaka się wtedy przejawia, to jeszcze bardziej wzmacnia połączenie i bliskość z sobą samym.
Z tego miejsca zmieniają się odczucia i ogląd przedstawionej sprawy, a pomysł na radzenie sobie z nią jest wówczas naturalny i prosty. W tych chwilach połączenia Klient kroczek za kroczkiem umacnia przyjazny i serdeczny kontakt ze sobą.

Udział coacha w procesie Zen Coachingowym polega głównie na tym, aby zapewnić przestrzeń całkowitej akceptacji i miłości, być w pełni obecnym, uważnie słuchać i rozumieć miejsce, w którym Klient jest w danej chwili, trafnie dobierać pytania. A także wspierać Klienta w nawiązaniu realnego kontaktu ze sobą i pozostawaniu w nim, co dla większości z nas nie jest zwyczajne ani łatwe.

Działanie procesu Zen Coachingowego przejawia się w szczególny sposób.
W procesie opartym na interpretowaniu i logicznej analizie oczekiwany efekt, to zrozumienie istoty i zależności. Zazwyczaj w tej samej chwili, kiedy się to pojmie ma się poczucie osiągnięcia celu i postępu.
W procesie Zen Coachingowym efekt przychodzi w inny sposób – jest to doświadczenie większej swobody, jasności i lekkości, uwolnienie się od dezorientacji lub wahań, bycie w zgodzie ze sobą i naturalne pojawienie się rozwiązania, nowego spojrzenia na swoje sprawy. I może to się pojawić w czasie sesji, albo jakiś czas po niej.

czytaj mniej

Dla kogo jest Zen Coaching

Sytuacje życiowe, które mogą skłonić do pracy Zen Coachingowej mogą być natury osobistej lub zawodowej.
Sesje Zen Coachingowe polecam osobom, które chcą się lepiej poznać i zrozumieć, żeby w pełni świadomie i w zgodzie ze sobą dokonywać życiowych wyborów i kierować swoim losem.
Również osobom, które chcą być dla siebie bardziej wyrozumiałe, łagodne, kochające, ale nie wiedzą, jak to zrobić.
Także tym, które nie mogą osiągnąć tego, na czym naprawdę im zależy lub utknęły w jakimś miejscu.
Również osobom, które stoją przed trudną decyzją, czują niepewność, niepokój i potrzebują jasności i siły.
Szczególnie zapraszam osoby, które próbują różnych metod i podejść, coraz więcej wiedzą i rozumieją, ale osiągany do tej pory postęp w jakości bycia sobą jest niewystarczający.

czytaj mniej